DCM meststoffen

Wat zijn organische meststoffen?

Organische meststoffen zijn samengesteld uit plantaardige en dierlijke grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Deze verse, volumineuze, vochtige materialen worden gedroogd, gesteriliseerd en geconcentreerd tot organische meststoffen of bodemverbeteraars.

De voedingselementen (stikstof, fosfor en kalium) in deze meststoffen komen vrij naarmate bodemorganismen, zoals bacteriën en schimmels, de meststof korrel afbreken. Door deze geleidelijke vertering komen de voedingsstoffen over een lange periode, 100 dagen of langer, ter beschikking van de planten. Organische meststoffen bieden talrijke voordelen.

3

Voordelen van organische meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Een voordeel van chemische meststoffen is de snelle werking. Maar door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet allemaal ineens opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling, met verontreiniging van oppervlakte- en grondwater tot gevolg. .

Bij organische meststoffen gebeurt de vrijstelling van voedingselementen in overeenstemming met de behoefte van de plant. Bij warm en vochtig weer, wanneer de plant snel groeit en dus meer voeding nodig heeft, gebeurt de vertering van de meststof en dus ook de vrijstelling van de voedingselementen snel. Doordat vrijstelling en opname van voedingselementen op elkaar afgestemd zijn, worden alle voedingselementen opgenomen door de plant. Er gaan geen voedingselementen verloren door uitspoeling en is er geen enkel risico op schade aan de wortels.

Organische meststoffen hebben niet alleen een langere werkingsduur, ze zijn bovendien milieuvriendelijk én veilig voor de plant.

DCM Organische Gazonmeststof is ontwikkeld met de MINIGRAN®TECHNOLOGY. Dankzij de doorgedreven innovatie van de productielijn, bevat elk korreltje exact dezelfde samenstelling en NPK-verhouding. Zo is een perfecte homogene verdeling van de grondstoffen en voedende elementen gegarandeerd. Deze korreltjes zijn bovendien stofvrij en het strooien ervan is proper en zonder geurhinder.

Doordat ze dieper in het gazon vallen, worden ze bij het maaien niet opgeraapt. Bovendien vallen deze korreltjes ook beter tussen de planten zodanig dat de meststoffen direct dicht bij de wortels terecht komen.
De meststoffen in de MINIGRAN® zijn organische meststoffen van DCM en dus milieuvriendelijk en zachtwerkend zonder verbrandingsgevaar.

Bekijk hier de PDF's

5

Contact

Wilt u graag telefonisch contact met ons bedrijf dan kunt u de volgende telefoonnummer gebruiken.

Neem contact op