Groen bemesting seizoen 2018

 

Op zandgrond is het verplicht om na maïs een groenbemester te zaaien.

Als  groenbemester zijn wettelijk drie varianten toegestaan: N.A.K. gekeurde snijrogge, Italiaans raaigras en bladkool.

 

Bestel tijdig

vanwege beperkte voorraad is het zeer wenselijk zo spoedig mogelijk te bestellen


Snij rogge wordt het meeste gebruikt en kan eenvoudig met de kunstmeststrooier en lichte grondbewerking worden gezaaid.

In geval van graszaad kunt u kiezen voor Italiaans raaigras. Italiaans raaigras werkt goed als groenbemester en kan

bij gunstige omstandigheden in het voorjaar gemaaid of geweid worden.

 Website laten maken door: Best4u Group B.V.