Eierkolen en Futurex kolen weer volop leverbaar

De antracietkolen en steenkool brikketten zijn dit jaar niet meer te leveren. Het enige wat te leveren zijn Eierkolen en Futurex . Eierkolen bestaan uit gebonden antraciet grijs en is een adequate vervanger van Antraciet. Op de Duitse en Franse markt wordt dit al vele jaren gebruikt in plaats van antracietproducten. Futurex kolen maat 30-60 […]

Zwavel ? Altijd doen !

        Zwavelbemesting¬†in het vroege voorjaar kan altijd uit. Altijd. Op alle gronden. Grasland en graan hebben er bij de eerste strooibeurt sowieso voordeel van, maar vaak ook bij de 2e¬†strooibeurt nog wel. Dat is deels afhankelijk van bodemtemperatuur en grondsoort. Bij lage bodemtemperaturen komt er weinig zwavel beschikbaar voor het gewas, terwijl […]

Voorkom problemen met bodeminsecten en onkruid

Voorkom problemen met bodeminsecten en onkruid in weiland Emelten en engerlingen kunnen in zomer en najaar behoorlijke schade veroorzaken aan de grasmat doordat ze de graswortels aanvreten. Droge omstandigheden in de zomer kan de schade versterken. Engerlingen zijn de larven van kevers die tot de familie van de bladsprietkevers behoren, zoals bijvoorbeeld mei- en junikevers. […]