Zwavel ? Altijd doen !

 

 

 

 

Zwavelbemesting in het vroege voorjaar kan altijd uit. Altijd. Op alle gronden.

Grasland en graan hebben er bij de eerste strooibeurt sowieso voordeel van, maar vaak ook bij de 2e strooibeurt nog wel. Dat is deels afhankelijk van bodemtemperatuur en grondsoort. Bij lage bodemtemperaturen komt er weinig zwavel beschikbaar voor het gewas, terwijl granen en grassen juist wel vroeg een zwavelbehoefte hebben. Dat is de reden dat ook op gronden met een hoge S-voorraad in de bodem toch het advies is om bij de eerste strooibeurt zwavel te strooien via kunstmest. Op dergelijke percelen is dan vaak bij een tweede strooibeurt geen zwavel meer nodig, omdat het langzamerhand vanuit de organische stof mineraliseert en dus beschikbaar komt aan het gewas. Op lichtere grond (of zandgrond) met een lage zwavelbeschikbaarheid is ook een tweede gift met zwavel vaak verstandig.

Naast grasland en granen zijn ook bijvoorbeeld graszaad, uien, mais, aardappelen en peulvruchten redelijk zwavelbehoeftig. Koolsoorten, knolselderij en koolzaad zijn zelfs zeer zwavelbehoeftig. Ook bijvoorbeeld voor grasklaver weides is zwavel belangrijk. Zwavel stimuleert (net als calcium overigens) de rhizobium-bacterie bij klaver die daarmee efficiënter stikstof uit de lucht kan binden.

Zwavel is essentieel

Zwavel is een essentieel groei-element, belangrijk voor de opbrengst en (eiwit)kwaliteit, maar zeker ook voor een betere N-benutting. Al jarenlang is uit onderzoek bekend dat als zwavel beperkend is, een kleine zwavelgift ervoor zorgt dat de stikstof beter tot zijn recht komt en de opbrengst (en kwaliteit) extra stijgt. Echt een 1 + 1 = 3 effect. Daarnaast is zwavel belangrijk voor de vorming van essentiële aminozuren als methionine en cysteine in eiwit, waardoor een zwavelbemesting ook een duidelijke verbetering van de eiwitkwaliteit geeft.

Wellicht wat verwarrend, maar in de bemestingsadvies-basis voor zowel grasland en voedergewassen als voor akkerbouwgewassen wordt gesproken over kilo’s S die per hectare nodig zijn. In Nederland zijn we gewend zwavel uit te drukken als SO3. Daar zit een factor 2,5 tussen. Ofwel: een advies van 15 kg S per hectare betekent dus 37,5 kg SO3. De adviezen op onder andere de Eurofins-bodemuitslagen zijn wel in kilo’s SO3 per hectare.

Wij hebben diverse meststoffen beschikbaar met zwavel, zoals Novurea + S (38% N + 18% SO3), KAS Zwavel (24% N + 12% SO3) of Novasul (24% N + 15% SO3). Daarnaast bevatten kali-producten als patentkali, kaliumsulfaat, kieseriet, Korn Kali, Roll-kali en polysulfaat ook een ruime hoeveelheid zwavel. Ook de Triferto-maismesten bevatten standaard voldoende zwavel. Uiteraard is ook een bedrijfsspecifieke Novagran-blend met zwavel mogelijk.