Voorkom problemen met bodeminsecten en onkruid

Voorkom problemen met bodeminsecten en onkruid in weiland

Emelten en engerlingen kunnen in zomer en najaar behoorlijke schade veroorzaken aan de grasmat doordat ze de graswortels aanvreten. Droge omstandigheden in de zomer kan de schade versterken. Engerlingen zijn de larven van kevers die tot de familie van de bladsprietkevers behoren, zoals bijvoorbeeld mei- en junikevers. Emelten zijn de larven van de langpootmug. Een goede beheersing van dit probleem is niet zo eenvoudig. Er wordt onderzoek gedaan naar natuurlijke vijanden, maar ook naar bestrijding met aaltjes. Intensieve grondbewerking schijnt goed te werken als bestrijdingsmaatregel, maar is meestal niet gewenst of toegestaan op grasland.

 

Perlka als alternatief

Een goede mogelijkheid is ook het gebruik van kalkstikstof op grasland. Perlka is de merknaam voor gekorrelde kalkstikstof. In deze meststof is de stikstof als kalkcyanamide aanwezig. Bij de omzetting van deze stikstofvorm in ammonium komt de in het product aanwezige kalk vrij in de bodem en ontstaat er vrij cyanamide. Deze reactieve fase geeft speciale nevenwerkingen tegen jong kiemend onkruid en bodeminsecten. Het verjaagt de schadelijke insectenlarven uit de wortelzone.

 

Advies

Gebruik op percelen waar u schade verwacht door emelten en/of engerlingen zo’n 300 – 400 kg Perlka per ha. Het gevoeligste stadium van de larven is o.a. afhankelijk van bodemtemperatuur, maar normaal gesproken is juni de beste periode voor toepassing. Zorg dat bij strooien het gewas droog is en de grond vochtig. Strooi bij voorkeur vlak voor een regenbui. Dit verbetert de werking en voorkomt verbranding van het gras. Bijkomend voordeel van Perlka is dat ook de gastheer voor de leverbot wordt verjaagd en dus ook deze weideparasiet minder schade kan doen.

 

Voordelen van Perlka:

  • Stikstof- en kalkwerking in één meststof
  • Verjaagt schadelijke insectenlarven uit wortelzone
  • Gekorreld product met 19,8% stikstof