Privacy Verklaring

Klein Hekkelder

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Uw gegevens worden verwerkt volgens de eisen van de privacywetgeving (de AVG). In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

3

Persoonsgegevens

Klein Hekkelder BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onderstaande gegevens worden door ons verwerkt:

- Initialen en achternaam klant

- Adresgegevens klant

- Telefoonnummer klant

- Email adres klant

- (indien van toepassing) UBN nr. klant

- (indien van toepassing) bankrekeningnummer klant

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Klein Hekkelder.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Klein Hekkelder.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken uw gegevens alleen voor volgende specifieke doeleinden nl.:

- het afhandelen van uw betaling

- het digitaal versturen van de factuur

- voor communicatie met u om u te informeren, nieuws en updates en eventuele acties
- voor doelmatig beheer en beleid.

Wij verzamelen of gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij van tevoren hiervoor uw toestemming hebben gekregen. Medewerkers van Klein Hekkelder hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Derden

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak wordt voorgeschreven. In een dergelijk geval zult u vooraf geïnformeerd worden.

- indien uw vordering wordt overgedragen aan een incassobureau zullen wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze opdracht verstrekken aan het incassobureau.

Website

Persoonsgegevens

Via onze website kun u ons een email sturen met een vraag of klacht en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden dan wel om aan uw verzoek te voldoen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw emailadres gedeeld met Qind (software om de nieuwsbrief mee te versturen).

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekersfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor Klein Hekkelder BV

Links

Onze website bevat links naar andere websites. Klein Hekkelder is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen en niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om het privacy beleid van deze websites te raadplegen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De financiële gegevens gebruikelijke 7 jaar bewaart,

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

-Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen door een email te sturen naar info@kleinhekkelder.nl. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Wij gaan hierover graag met u in gesprek

Wijzigingen privacyverklaring

Klein Hekkelder behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te herzien en aan te passen aan wettelijke veranderingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

5

Contact

Wilt u graag telefonisch contact met ons bedrijf dan kunt u de volgende telefoonnummer gebruiken.

Neem contact op