Duurzame soja in de keten

Soja is een belangrijke component van ons voer. Producten als sojabonen, sojaschroot, sojahullen en sojaolie worden voor een groot deel ingevoerd uit Zuid-Amerika en dan voornamelijk uit Brazilië. De duurzaamheid van de sojateelt staat echter al lange tijd ter discussie. Soja die geteeld is op grond waar regenwoud is gekapt wordt niet gezien als duurzaam.

 

De afgelopen jaren zijn verschillende programma’s en certificeringen opgezet voor het borgen van een duurzame sojateelt. Het bekendste voorbeeld is RTRS, wat staat voor Round Table on Responsible Soy. Aan deze ronde tafel zijn zowel NGO’s als partijen van de telers- en afnemerszijde vertegenwoordigd. Eisen duurzame soja RTRS is inmiddels wereldwijd een begrip op het gebied van duurzame soja.

 

Binnen RTRS zijn eisen opgesteld waaraan duurzame soja zou moeten voldoen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan landgebruik, milieu en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Grote leveranciers van sojaproducten hebben vaak hun eigen systeem opgezet dat is afgeleid van de eisen van RTRS. Extra eisen en certificeringen leiden tot extra kosten. Aan de andere kant kan hiermee de toepassing van een waardevolle grondstof ook voor de toekomst worden geborgd. 100% duurzame soja.

 

Een aantal jaar geleden hebben ketenpartijen In Nederland afgesproken om toe te werken naar 100% duurzame soja, waarbij RTRS de basis vormt. Op dit moment geldt deze afspraak voor alle producten die voor de Nederlandse winkelschappen bestemd zijn.

 

Dit beslaat ongeveer een derde deel van de soja die in Nederland wordt verwerkt. Voor de producten die voor de export zijn bestemd, zijn afspraken gemaakt over het minimale niveau van duurzaamheid. Een uitzondering hierop is de Nederlandse zuivel. Deze heeft namelijk gesteld dat zij het RTRS-niveau wenst voor alle soja die gebruikt wordt voor de in Nederland geproduceerde zuivel (dus ook voor export).

 

Mengvoerproducenten dienen zich te laten certificeren om zo aan te tonen dat zij hieraan voldoen (GMP-FRA). Hierdoor heeft Klein Hekkelder zich aangemeld voor de aanvulling op GMP+ certification, namelijk de MI103 “Verantwoord melkveevoer”. Hierdoor kunnen onze klanten de producten blijven leveren aan de afnemers en zijn de producten met duurzame soja geproduceerd.

In het vervolg zal op onze labels en orderbonnen van alle producten die voor melkvee en opfokkalveren bedoeld zijn, vermeld worden: Klein Hekkelder produceert verantwoorde melkveevoeders volgens GMP+ MI 103.Website laten maken door: Best4u Group B.V.