Terug naar Kleindieren

Schapen

Schapen behoren tot de relatief kleine dieren. Ook voor deze dieren heeft Klein Hekkelder een ruim assortiment aan diervoeders. Want het is voor een schaap belangrijk dat die de juiste hoeveelheid vitaminen, mineralen en spoorelementen binnen krijgt. Doordat deze in de brokken van Klein Hekkelder zitten verwerkt, krijgt uw schaap dus de gewenste aanvulling op het ruw voer.

Daarnaast is het belangrijk dat het schaap tijdens de dracht en na het aflammeren voldoende krachtvoer krijgt om melk te produceren. Het assortiment wat Klein Hekkelder voort brengt bestaat onder andere uit de normale schapenbrok.

3

Lammeren

Voor de lammeren produceert Klein Hekkelder ook voeders. Deze voeders zijn er op gericht dat het lam een goede groei doormaakt en ook genoeg voer opneemt.

 

Lammerenmelk

Om maximale groei te behalen bij uw schapenlammeren is Denkamilk Ovitop ontwikkeld. Door een strenge selectie van grondstoffen en een samenstelling met uitsluitend eiwit uit zuivel is deze melk optimaal afgestemd op de natuurlijke behoefte van schapenlammeren. Deze melk blijft 24 uur stabiel en is bij uitstek geschikt voor voorraadvoedering.

 

Denkamilk lammerenmelk voerschema
Denkavit Schaap met lammeren op gras

Contact

Wilt u graag telefonisch contact met ons bedrijf dan kunt u de volgende telefoonnummer gebruiken.

Neem contact op